• 4 micro presses 嗜好微型出版

  自由旅社第二集。「人生有好多關要闖,這麼急著破關幹嘛!」


  DSCF8237.JPG_effected
  七個來自世界各地的野生人類,經營著只有迷路才到的了的『自由旅社』。

  作品:自由旅社第二集
  材質:絹印
  西式左翻
  12頁 393x272mm
  基本 CMYK
  基本 CMYK
  基本 CMYK
  基本 CMYK
  基本 CMYK
  基本 CMYK
  基本 CMYK
  基本 CMYK
  基本 CMYK
  基本 CMYK
  基本 CMYK
  基本 CMYK

   
  訂閱 4 micro presses 電子報
  電子郵件: